บอลออนไลน์ UFA656

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  (สกท.) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมฯ เพื่อที่ทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯจะได้แถลงถึงผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ชี้แจงงบดุล และได้รวมไปถึงเรื่องของการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาตประจำปี 2565 อีกทั้งทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ก็ยังได้แถลงถึงนโยบายและเรื่องของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ในการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย โดยได้มีคณะกรรมการในการบริหารจัดการของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงเหล่าบรรดาสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญของทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ พร้อมทั้งได้มีผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ที่ห้องสราญรมย์ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในครั้งนี้ การประชุมได้เริ่มต้นด้วยการที่ นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดข้อมูลในวาระต่าง ๆ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ก่อนที่จะมีการขอให้คณะกรรมการและสมาชิกในที่ประชุมฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2564 และในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ยังได้มีการเปิดเผยถึงผลการดำเนินการ และการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีฯ ยังได้มีการพิจารณาอนุมัติ งบรายรับ – รายจ่าย ของทางสมาคม และงบดุลประจำปี 2564 ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งให้ นายประเสริฐ กวินมุทธาธร ผู้สอบบัญชีอนุญาต หมายเลขทะเบียน 10085 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2565 ต่อไป

 

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการส่งเสริมพัฒนาทีมชาติ ได้กล่าวไว้ว่า ในการทำงานของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในปีนี้ ก็ยังคงเป็นเรื่องของการสร้างโอกาสให้แกนักกีฬา และเน้นเรื่องการพัฒนาถึงศักยภาพของนักกีฬาอย่างเช่นเดิมในทุก ๆ ปี ซึ่งในปีนี้ สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีเป้าหมายเรื่องการเข้าร่วมการแข่งขันหลัก คือ 2 มหกรรมกีฬา ทั้งในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ปี 2022 ครั้งที่ 31 ซึ่งการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 จะมีการจัดการแข่งขันขึ้นที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม ในช่วงของวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ใกล้จะถึงนี้ และในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ปี 2022 ในช่วงของวันที่ 10 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565 จะมีการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ปี 2022 ขึ้นที่เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งในการแข่งขัน เอเชียน ยูธ เกมส์ และการแข่งขัน เวิลด์ทีม อีกด้วย

 

ในปัจจุบันทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการดำเนินการเรียกตัวนักกีฬาเพื่อเข้ารับการเก็บตัวนักกีฬากันอย่างเข้มข้น โดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการวางแผนร่วมกัน เพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาในทุก ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทั้งภายในระบบสโตรคเพลย์ หรือ ภายในระบบแมตช์เพลย์ รวมไปจนถึงการที่นักกีฬาจะต้องเผชิญหน้ากับสภาพสนามต่าง ๆ ซึ่งทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแผนที่วางไว้ร่วมกันกับทีมสต๊าฟอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะให้นักกีฬากอล์ฟของไทยได้มีความพร้อมให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันได้อยู่ในของช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ มีปัญหาในเรื่องของการส่งนักกีฬาเพื่อออกไปแข่งขันเพื่อเก็บประสบการณ์ที่ต่างประเทศ

โปรโมชั่นวันนี้

สมัครวันนี้รับเสื้อ
ฝาก1,000รับแก้วเยติ
แทงบอลครบ1,000รับเลยหมอน656